Lilleborg skole

NTI har inngått avtale med Backe Stor-Oslo om å bidra til totalrehabiliteringen av Lilleborg skole.

Fakta

Byggherre: Oslo Bygg KF
Entreprise: NS 8417
Leveranse: Sanitær, sprinkler energibrønner, varme og kjøling
Omfang: Ca. 8.600 m2
Oppstragsgiver: Backe Stor-Oslo
Sted: Torshov, Oslo
Årstall: 2024-2026

NTI har inngått avtale med Backe Stor-Oslo om å bidra til totalrehabiliteringen av Lilleborg skole. Dette spennende prosjektet representerer en betydelig oppgradering av en historisk utdanningsinstitusjon og vi er begeistret for å være en del av denne viktige utviklingen.

Vi er i gang med prosjektet og leverer prosjektering og samt installasjoner for sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, kjøleanlegg og energianlegg med 17 energibrønner. Boring av energibrønnene vil bli utført med elektrisk borerigg.

NTI vant konkurransen basert på vår oppdragsforståelse, sterke organisasjon, solide referanser og gjennomføringsevne i tillegg til en konkurransedyktig pris. Oppstart av prosjekteringen startet 30.04.2024, med byggestart 01.08.2024 og ferdigstillelse 15.10.2026.

Leveranse fra NTI

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Se flere av våre referanser

A-blokken, med sine 11 etasjer og totalt 26.300 kvadratmeter, vil sammen med H- og G-blokken representere Norges historiske utvikling. Inne i blokken venter et storslått atrium, kontorlokaler, en publikumskafé, og et moderne presse- og konferansesenter.

Det nye regjeringskartalet: A Blokka

A-blokken, med sine 11 etasjer og totalt 26.300 kvadratmeter, vil sammen med H- og G-blokken representere Norges historiske utvikling. Inne i blokken venter et storslått atrium, kontorlokaler, en publikumskafé, og et moderne presse- og konferansesenter.

Se referanse