REFERANSER

Se andre referanser knyttet til :

NTI utfører sanitæranleggene for den 63.100 kvadratmeter nye veterinærhøyskolen på Campus Ås.

FAKTA


Byggherre: Statsbygg

Årstall: 2017 – 2021

Entreprise: Underentreprise NS 8415

Omfang: 63.100 m2

Leveranse: Sanitær

Oppdragsgiver: Statsbygg
Sted: Ås

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flytter i 2020 fra Adamstuen i Oslo til Ås. Her samlokaliseres de i et nybygg ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet.

 

Nybygget består av åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2400 rom. Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialarealer. Her finner man det siste innen veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr.

NTI utfører sanitæranleggene for den cirka 63 000 kvadratmeter store veterinærhøgskolen.

 

Gode bygningstekniske løsninger og avanserte tekniske installasjoner sørger for at de høye kravene til smittevern ivaretas. De sørger også for gode arbeidsforhold for de som skal jobbe, forske og studere her. Både ansatte og studenter får tilgang til forsknings-, laboratorie- og undervisningsfasiliteter i verdensklasse. Praktiske lokaler og teknisk avansert utstyr sikrer god dyrehelse både for fiskerinæringen, landbruket og sports- og familiedyr.
 

Et nybygg i massivtre, kalt Bikuben, vil danne bindeleddet mellom den nye og den gamle delen av campus. Med kantine, amfi, lesesaler og auditorier vil bygningen være et sentralt og naturlig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende.

I dette bygget skal klimagassutslippene reduseres med 30 prosent i forhold til referansebygg fra samme periode. Bygningen skal bli et passivhus, som betyr en godt isolert bygningskonstruksjon med strenge krav til luftlekkasjer. For bygningsmassen skal 20 prosent tilfredsstille energimerke A og 80 prosent skal tilfredsstille energimerke B. Energiforsyningen kommer fra klimagassnøytral fjernvarme.

Brukere av bygget vil være veterinærhøgskolen med cirka 700 studenter og 650 ansatte, og Veterinærinstituttet med cirka 280 ansatte.

NTIs oppdragsgiver er Statsbygg, som også er byggherre for prosjektet. Byggingen av skolen ble satt i gang i 2017 og forventes å stå ferdigstilt til bruk i løpet av 2021.

Les mer om prosjektet på Statsbygg.no

Del på
Facebook
Linkedin