SERVICE

Vi gjennomfører service, vedlikehold og driftsoppfølging av alle anlegg.

 

NTI prosjekterer, installerer og vedlikeholder tekniske anlegg i alle størrelser - i kontorlokaler, næringsbygg, bolig og industri.

 

Rør

  - Varmeanlegg

  - Sanitæranlegg

  - Kjøleanlegg

  - Varmepumper

  - Sprinkelanlegg

  - Brannsikringsanlegg

  - Gass

 

Byggautomasjon og ventilasjon

 - Feilsøking
 - Modernisering
 - Programmering
 - SD-systemer
 - Innregulering