← Tjenester
Prosjektering

Prosjektering

For oss i NTI er planlegging og prosjektering nøkkelen til suksessfull gjennomføring av prosjekter. Ved å være tidlig inne i prosessen bidrar vi til oversikt og tverrfaglig sammarbeid for optimalisering av gjennomføring. Dermed kan vi være med på å styre prosjektet i riktig retning helt fra oppstart.

Planleggingsfasen er avgjørende for resten av utførelsen. Hensikten er å sikre god gjennomføring av prosjektet i følge kontrakt til avtalt tid, med riktige menesker på plassen, med riktig teknisk utførelse – og med høy kvalitet. God planlegging begrenser feil og gir en effektiv logistikk i gjennomføringen.

Derfor er vi med fra A til Å.

NTI innehar verktøy og kompetanse som kreves for total BIM-prosjektering.

Kompetanse

Vårt prosjekteringsteam er sammensatt med bredde og spisskompetanse til å kunne være med i alle faser i BIM-prosjektering. Ingeniører med erfaring og kunnskap om BIM-prosjektering gjør at vi benytter BIM som redskap i utviklingen og detaljprosjektering av tekniske løsninger. BIM-teknikere og koordinatorer sørger for vedlikehold av modeller og oppsett for tverrfaglige kontroller, samt oppsett av tekniske tegninger fra modellen.

Vi mener at den virkelige fordelen med BIM er når man tar med modellen ut av kontoret, og ut på byggeplass. Dette er et viktig redskap til kompetanseutvikling og kommunikasjon mellom prosjekterende og utførende. Vi benytter BIM prosjektering for å gjøre byggeperioden så effektiv og strømlinjeformet som mulig.

Filformater

Ved BIM-prosjektering benytter vi oss primært av IFC og/eller RVT-filer. Vi har verktøy for å kunne importere og eksportere til en rekke andre kjente formater som f.eks. dwg og PDF.

Tegneverktøy

NTI benytter Revit som prosjekteringsverktøy. I tillegg benytter vi andre fagapplikasjoner som MagiCAD, NTI Tools, Solibri med fler.

Analyseverktøy

Ved hjelp av SOLIBRI har vi mulighet til å gjennomføre tverrfaglige kollisjonskontroller og utarbeide rapporter med fordeling av ansvarsområder, for bruk i tverrfaglig prosjekteringsteam.

Referanseprosjekt

Landsnes Hage

NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme.

Se prosjektet her

Har du en henvendelse?

Takk for din henvendelse!
Oops! Something went wrong while submitting the form.