PROSJEKTERING

For oss i NTI er planlegging og prosjektering nøkkelen til suksessfull gjennomføring av prosjekter. Ved å være tidlig inne i prosessen bidrar vi til oversikt og tverrfaglig sammarbeid for optimalisering av gjennomføring. Dermed kan vi være med på å styre prosjektet i riktig retning helt fra oppstart.

 

Planleggingsfasen er avgjørende for resten av utførelsen. Hensikten er å sikre god gjennomføring av prosjektet i følge kontrakt til avtalt tid, med riktige menesker på plassen, med riktig teknisk utførelse – og med høy kvalitet. God planlegging begrenser feil og gir en effektiv logistikk i gjennomføringen. Derfor er vi med fra A til Å.