Side Image

Livsvitenskapsbygget

NTI og AF Energi og Miljø AS har inngått samarbeid om entreprise K301 Rørarbeider. AF Gruppen AS har mottatt meddelelse om tildeling av kontrakt med Statsbygg for rørarbeider til Livsvitenkapsbygget. – Tildelingen av denne prestisjekontrakten er den hittil største for NTI. Livsvitenskapsbygget skal sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent.
Side Image

Lysaker Polaris

Lysaker Polaris er et lavutslippsbygg med BREEAM karakteren Excellent. Prosjektet består av 27 150 m2 kontorbygg hvorav ca. 10 000 m2 parkeringsanlegg. NTI har utført prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøleanleggene, samt energisentral for varme og kjøling. Ferdigstillelse juni 2015
Side Image

Campus Ås

Ny storordre tildelt NTI – Campus Ås for Statsbygg NTI skal utføre entreprise K301 sanitæranleggene på nye veterinærbygget. Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste i sitt slag. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. I dette prosjektet inngår et fellesbygg med bl.a. bibliotek og kantine.

Kundene sier